„Každý má dělat to, čemu rozumí“


Výjezdní kancelář

Tato služba je vhodná pro ty, kteří chtějí mít v průběhu roku účetní doklady k dispozici a nemají zařízenou kancelář (prostor, vybavení).

Výjezdní kancelář je plně vybavena a je zcela soběstačná. Jediné, co je zapotřebí, je psací stůl, přístup na internet a potřebný klid na práci. Tuto podmínku ale většinou plní místo ubytování (každý hotel či penzion v blízkosti mívá internet, místo ubytování si zajišťujeme sami a klient ho tedy neplatí).

Přijedeme, zpracujeme celou agendu, odevzdáme výsledky. Účetní doklady zůstávají tedy u klienta, pokud si to přeje.
Samotná délka pobytu je závislá na rozsahu prací, ale klient ji nehradí, platí pouze ujeté km od Brna (4 Kč/km).

Je možné takto řešit i průběžné zpracování během roku (většinou v tříměsíčních intervalech).

Průběh práce je většinou tento:
Po příjezdu se seznámíme s prostředím. Převezmeme doklady, často i provedeme věcnou inventuru majetku (typicky u zemědělců a spolků, ale nejčastěji u firem, které mění podnikání na ŽL na nové s.r.o. či jinou formu právnické osoby/korporace).
Večer pak doklady zpracujeme.
Další den se vyjasňují nejasné či sporné účetní případy, ty ihned také zpracujeme. Majitel firmy tak má okamžitý přehled o své agendě, vliv na její systém a rychlou zpětnou vazbu spolu s vysvětlením všeho, co potřebuje.© Účetní kancelář Helena Smutná, s.r.o.
Disclaimer | Contact Us